Löö kaasa!

MTÜ Wikimedia Eesti ülesandeks on toetada eesti- ja võrukeelse Vikipeedia ning nendega seotud projektide arengut. Seejuures on selle MTÜ rolliks inimeste teadlikuse kasvatamine vikiprojektide olemusest, uute kaastööliste toomine projekti juurde ning kaastöö tegemine erinevate organisatsioonide ja asutustega. Ehk kõik see, mis ei ole seotud otseselt artiklikirjutamisega, kuid mis aitaks selle edenemisele kaasa.

 

Top