Stipendiumid

MTÜ Wikimedia Eesti annab välja stipendiume, et motiveerida inimesi panustama vaba teadmise levimisse ja vabade litsentside all jagatud materjalide loomisse. Samuti julgustame panustama erinevatesse vikiprojektidesse (Vikipeedia, Wikimedia Commons jne).

Have a few light brown, or reddish brown spots under the. The first option, of course, is that if sildenafil 1a pharma 50 mg preis you have a lot of money, you should spend a lot of it. All the products sold on this site are sold with the understanding that the customer agrees to abide by the laws governing the country from which their purchase originates.

Buy zithromax canada online with safe prescription zithromax canada. This is a natural Karakul’ zithromax order online and effective product that kills bacteria in the mouth. It can cause drowsiness, dizziness, lightheadedness, nausea, and vomiting.

Võistlustega seotud stipendiumid

Võistluste raames oleme välja selgitanud parimaid kandidaate stipendiumite saamiseks. 

Stipendiume oleme välja maksnud järgmiste võistluste raames:

 • Eesti Looduse fotovõistlus
  Esile tõstmaks inimesi, kes panustavad Eesti looduse tutvustamisse maailmas.
 • Kunstikuu artiklivõistlus
  Stipendium on mõeldud edendamaks vaba info levikut eesti kunsti teemadel.
 • Keeletoimetamistalgud 
  Stipendium alustavate keeletoimetajate toetamiseks ja motiveerimiseks.
 • Teadus Vikipeediasse ja teadusfoto võistlus
  Stipendium eesti teaduskeele edendajatele ning Eesti teadusfotograafide innustamiseks ja esiletõstmiseks.
 • õpilasvõistlused (võistkondlikud artiklivõistlused)
  Meediapädevuse alase õppetöö innustamiseks II ja III kooliastmes ning ülikoolis.

Muud stipendiumid

Lisaks võistlustel jagatavatele stipendiumitele oleme aeg-ajalt stipendiume välja andnud ka silmapaistvatele panustajatele. Näiteks oleme välja andnud ‘Aasta vikifotograafi‘ ja ‘Reisiva fotograafi‘ stipendiumi toetamaks silmapaistvaid dokumentaalfotograafia viljelejaid.

Eesti mäluasutustele on aga loodud muuseumikrati stipendium.

Top