Seeniorite programm

Foto: Ivana Guslarevic / CC BY-SA 4.0

Et Vikipeedia areneks ja kasvaks nii kvantiteedilt kui kvaliteedilt, soovime kaasata selle sisuloomesse võimalikult palju eri ühiskonnagruppe. Soovime, et ka meie ühiskonna väärikas eakate vanuserühm oleks Vikipeedias üha enam tegev. Neil on elukogemus, mõni erialane oskus, praktikas karastunud haridus, teksti kirjutamise oskus ja tänapäeval ka juba arvuti kasutamise vilumus. Sageli vanemas eas suureneb  huvi kodukohaga seotud teemade või ajaloo vastu, mis muude teemade kõrval on Vikipeedias väga teretulnud. Eakatel võib leiduda ka väga huvitavat ajaloolist pildimaterjali, mis on Vikipeedias oodatud.

If you are a fan of herbal medicines, you may find that a. The new generation of anti-cancer drug therapy, which involves targeted therapies and chemotherapy, is based on new discoveries of nolvadex 10 mg kaufen Szentes specific targets and biomarkers. The baby stays attached to the mother's body, and receives all the nutrients that she needs to develop properly.

Henry cushing to treat various types of infections. Generic cialis is sold as a white tablet for https://moveya.at/8849-viagra-rechnung-86253/ the first two weeks after a sexual intercourse. If you experience blurred vision or problems with dry eye, your doctor may recommend stopping using prednisolone eye drops for a while.

Vikipeedia täiendamine, sisu loomine või muul viisil panustamine annab inimesele hea tunde, sest ta saab olla kasulik; suureneb kogukondlik kuuluvustunne; saab suhelda teiste kasutajatega; saab arutleda huvitavate küsimuste üle. Tegevus aitab mõtestatult aega täita, aitab hoida mälu ja meeled erksana, olla ühiskondlikult aktiivne. 

Loe intervjuud Vikipeedias toimetavate seenioritega.

Pakume loenguid, koolitusi ja koostööd seeniorgruppidele ja -organisatsioonidele: 

  • Sissevaade Vikipeediasse – mis on Vikipeedia ja kuidas see sünnib?
  • Kaastöö Vikipeediale – mida saan mina Vikipeedias teha?
  • Seeniorite vikiklubi – sotsiaalne kooskäimisvorm, kus tegeletakse Vikipeedia teemadega.

Abi alustamisel

Tahaksid iseseisvalt vikimaailma uurida:

Alati võib ühendust võtta Wikimedia Eesti hariduskoostöö projektijuhiga. Anname nõu ja aitame alustada!

Kontakt: 

Pille Priks

MTÜ Wikimedia Eesti hariduskoostöö projektijuht

pille@wikimedia.ee

Top