Eesti kõrgkoolid kutsuvad huvilisi osalema Vikipeedia arendamises

Posted on

10. oktoobril algas Vikipeedia terminivõistlus, millega kutsutakse Eesti kõrgkoolide ja teadusasutuste üliõpilasi ja töötajaid veebientsüklopeediat kirjutama.

Ivo Kruusamägi TÜ IT-tudengitele Vikipeediat tutvustamas.

Võistluse korraldajate eesmärk on avardada ja levitada eestikeelset terminivara ning kiirendada tänapäevase oskuskeele jõudmist Vikipeediasse. Wikimedia Eesti tegevjuhi Ivo Kruusamägi sõnul pakub Vikipeedia kasutamine võimalust kaasata suuremat hulka inimesi eesti keele väärtustamisse. „Omakeelse veebientsüklopeedia laiendamine pakub võistlusel osalejatele head võimalust enda uurimisteemasid nähtavamaks muuta, aga vähem oluline pole panustamise lihtsus, mis aitab rohkematel huvilistel valdkonnaga tutvust teha,“ lisas Kruusamägi. 

Vikipeedia on kõrgkoolidega pikalt koostööd teinud. Esimesed suuremad katsed siduda Vikipeediat õppetööga olid Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis juba 2010. aastal. Eesti Maaülikool liitus mõned aastad hiljem. Läbi aastate on üliõpilased koostanud õppetöö käigus üle 4000 vikiartikli.

Vikipeedia on pidevalt täiustuv teabekeskkond, mille areng sõltub aktiivsetest kaastöölistest, kes vabatahtlikult Vikipeediasse panustavad. Sellel aastal 21-aastaseks saanud eestikeelne Vikipeedia on arenenud nii artiklite arvu, teemade mitmekesisuse kui põhjalikkuse poolest. Eesti keele ja kultuuri säilimise seisukohalt on Vikipeedial kanda suur roll, olles ühtaegu nii andmete kaardistaja, säilitaja kui ka suur ja oluline keelekorpus.

Vikipeedia aitab juurutada eestikeelseid termineid, sest need jõuavad vikilehtede kaudu laiemalt kasutusse. Ainuüksi viimase aasta jooksul on eestikeelset Vikipeediat vaadatud üle 100 miljoni korra. Seetõttu on uute artiklite loomine väga oluline, et säilitada ja rikastada meie keelt, edendada emakeelset teadust ja tõrjuda võõrkeele pealetungi.

Terminivõistlus toimub 10. oktoobrist kuni 10. detsembrini 2023. Kõik hingelt ja vaimult teadlased, õppejõud ja üliõpilased on väga oodatud Vikipeediasse kirjutama ja Vikipeedia kirjutamiskoolitusest osa võtma. Jagamisele läheb arvukalt auhindu ja parimaid terminitöö edendajaid tunnustatakse 500-euroste stipendiumitega.

Novembrist algavad ka teadusteemaliste pikemate vikiartiklite võistlus ja Eesti teadusfoto võistlus. Nii on aasta lõpp Vikipeedias kindlalt teaduse päralt.

Terminivõistlust korraldab MTÜ Wikimedia Eesti koos Eesti Keele Instituudi, Eesti Maaülikooli, Kaitseväe Akadeemia, Tallinna Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooliga. Korraldamist aitab rahastada Haridus- ja Teadusministeerium strateegilise partnerluse programmi kaudu Wikimedia Eestiga.

Tingimused ja kirjutamiskoolitus:

https://et.wikipedia.org/wiki/Vikipeedia:Terminiv%C3%B5istlus

Top