Kuhu koguda häid Eesti looduse pilte?

Posted on

Eelmise aasta lõpus toimus teine heade Eesti looduse piltide kogumise aktsioon ehk HELP 2, mis püüdis täita tühimikku Vikipeedia tekstilise ja pildilise osa ühildamisel. Entsüklopeedia tekstiread vajavad enda kõrvale värvi ja nõnda tuleb ka Vikipeediat rikastada väärt fotomaterjaliga: selleta ei ole terviklik ülevaade mõeldav.

Kõik me kasutame Vikipeediat, kuid paraku ei mõtle me tihti sellele, kuidas see toimib. Just nagu vabaduste kõrval unustatakse sageli, et nendega käivad kaasas kohustused, jäetakse reeglina tähelepanuta seegi, et kui entsüklopeediasse võivad panustada kõik, siis kehtib see ka nende ridade lugeja kohta.

Vikipeedia toimib, sest kümned tuhanded vabatahtlikud üle maailma panustavad sellesse eesmärgiga luua veebientsüklopeedia, mis võimaldaks igale inimesele vaba ligipääsu kogu inimkonna teadmistele. Eestikeelse Vikipeedia taga seisvaid vabatahtlikke võib aga kokku lugeda vaid mõne käe sõrmedel – neid on kaugelt liiga vähe, et artiklite kirjutamise ning toimetamise kõrvalt veel fotograafiaga tegeleda.

Suurendamaks Vikipeedias paikneva looduse-teemalise sisu kvaliteeti, korraldati 1.–31. detsembril fotokogumisaktsioon HELP 2, kus 31 osavõtjat lisasid kokku 530 fotot, mis leiavad tee paljudesse artiklitesse ja mida näevad seeläbi sajad tuhanded inimesed. Mõned neist piltidest on ära toodud ka siinsamas kõrval, mitmed jõuavad järgneva aasta jooksul Vikipeedia eri keeleversioonide avalehtedele.Eesti Looduse aastatellimuse ja Photopointi eriauhinnad pälvisid Marko Vainu, Tiit Hunt ja Ilme Parik. Vainu lisatud jäädvustused näitavad meile osavalt nii Eesti seeni kui ka erinevaid kaitsealasid. Hundi fotod võimaldavad heita aga täiesti värske vaatenurga mitmete Eesti vetes elavate kalade väljanägemisele ning Pariku pildilooming vaatab vastu juba õige mitmete jugade kohta kirjutatud Vikipeedia artiklite kõrvalt.

Äramärkimist ja esiletõstmist leidsid veel Kaupo Kütt, Aime Pae ja Tauri Pärna, kuid suure tänu on samuti ära teeninud kõik teised, kes võtsid vaevaks anda oma panuse vabade teadmiste levikule ja osalesid fotokogumises.

Vikipeedias on küll veel sadu fotomaterjalita artikleid ja iga päevaga tuleb neid järjest juurde, kuid see on loomulik osa veebientsüklopeedia tööst. Ei ole ühtegi teist kohta, kuhu saab sedavõrd ulatuslikult koondada eestikeelset teavet.

Edaspidigi tuleb aktiivselt uut sisu luua ja seetõttu vajame inimesi, kes koostaksid Vikipeediale tekste ja teeksid pilte. Järgmine HELP leiab aset juba tuleval sügisel, aga oma panuse võid anda kohe.

[Kirjutis ilmus värskelt avaldatud Eesti Looduse veebruarikuu numbris lehekülgedel 51–53. Siinset juttu on lühendatud ja muudetud.]

Top