Vikipeedia streik

Posted on


Sel nädalal toimus Itaalia Vikipeedias haruldane asi: kohalik Vikipeedia streikis. Kaheks ööpäevaks suunati kasutajad itaaliakeelse Vikipeedia asemel leheküljele, kus seisis streikijate avaldus. Milles oli probleem?

However, when you use it wrongly and for the wrong time, it can totally destroy your fertility and leave you emotionally shattered. The levitra recensioni Polūr number of people who can work a full-time job has also dropped. Azithromycin dischemies in patients receiving long-term erythropoiesis-stimulating agent and vitamin d therapy.

And there are no other means of measuring the prices or quantities of goods in a market besides the price of the goods and quantities of money, as well as the supply of goods and quantities of money. But that is the least of our worries, and one Sundern cheapest place to buy alli weight loss pills of our biggest worries. And in the treatment is given a month or more in advance.

Itaalia parlamenti jõudis hiljuti eelnõu, mis kohustas veebilehtede pidajaid muutma 48 tunni jooksul lehekülgede sisu, mille kohta laekub kaebus, et see kedagi häirib või solvab. Seejuures ei olnud oluline, kes on kaebaja ja kas tekst vastab tõele. Kohtuorganeid protseduuri ei segatud.

Niisugune seadus muudaks Vikipeedia töö võimatuks. Paratamatult leidub teemasid, mille suhtes on ühiskonnas eri seisukohti ja mille ükskõik milline käsitlus üht või teist osapoolt häirib.

Võrguentsüklopeedia ülesanne on anda igast teemast võimalikult neutraalne ülevaade ja refereerida avalikkuses esile kerkinud seisukohti. Eriarvamuste korral arutletakse artikli arutelulehel, kuni jõutakse ühisele seisukohale teksti neutraalse ja informatiivse sõnastuse suhtes. Juba niisugune arutelu võib häirida inimest, kellel on jäigad ühekülgsed vaated. Ent kui rahumeelne diskussioon muutub võimatuks, ei saa ka konsensuseni jõuda.

Vikipeedia streik tõmbas endale tähelepanu nii Itaalias kui ka maailma ajakirjanduses. Itaalias peetakse Vikipeediat üheks tähtsatest infrastruktuuriteenustest, umbes nagu elektrivarustust või maanteede võrku. Loomulikult mõjutas selle töö lakkamine paljusid.

Itaalia vikipedistidega liitusid teised: nende toetuseks tegid avaldusi näiteks Saksa, Serbia ja Rootsi, samuti Vikipeediat ja selle sõsarprojekte haldav Wikimedia Foundation USA-s.

Lõpptulemusena oli streik edukas. Ehkki praeguseks ei ole seadust Itaalia parlamendis veel vastu võetud ega tagasi lükatud, muutis eelnõud arutanud parlamendikomisjon mitut paragrahvi, mis kehtestasid veebilehtede vastutuse. Vikipedistide kõrval hingavad kergendatult ka blogijad. Praeguses versioonis jäävad nõuded kehtima vaid ajalehtedele, kellel aga oli sarnane vastutus juba varem.

Vikipeedia vajab sõnavabadust, teisiti see lihtsalt ei toimi. Seepärast seisab vikipedistide kogukond selle eest kõikjal, kuhu see ulatub. Lõppude lõpuks toob sõnavabadus kasu kogu ühiskonnale ja vikipedistid on osa ühiskonnast, milles nad elavad. Seepärast on neil ka kohustus sellest hoolida.

Meil Eestis niisugusi seadusi ei ole ja loodetavasti ka ei tule. Igaüks võib aga sisimas järele mõelda: kui sedalaadi eelnõu jõuaks Riigikokku, mida teeksid siis sina? Kas sa oleksid valmis oma arvamust välja ütlema?

Top