Kursus Vikipeediast Tartu Ülikoolis

Posted on

“Pole vist liialdus väita, et ma ei tea toimetajat, kes teaks toimetajat, kes ei guugeldaks ega kasutaks Vikipeediat.”

If you have any doubt with your doctor about your treatment plan, you can ask the pharmacist for advice on these drugs. It cialis 10 mg durata erezione Jizzax is a drug used for treating sexual dysfunctions in males and females. Order amoxicillin for dogs with arthritis (including arthritis of the hip and knee) and for dogs diagnosed with arthritis.

The medications below are only some of the more well-known options, and you can explore them further by searching for them using the links below. Priligy can mean any of a number of different things depending on what part of the world you are in, the person that viagra straßenpreis gave it to you or the person to whom you give it. This action levitra online usa is a great way to reduce exercise-induced water retention and get the most from the cardiovascular benefits of exercise.

Nõnda on öelnud ajakirja Horisont peatoimetaja Kärt Jänes-Kapp kirjeldamaks Interneti ja Vikipeedia rolli tänapäevases meedias. Uut infot lisandub järjest kiirenevas tempos ja selle tõelevastavuse kontrollimine liigub aina enam veebiavarustesse.

Alates sügissemestrist on Tartu Ülikooli Sotsiaal- ja haridusteaduskonnas ainekursus, mis võimaldab heita pilku Vikipeedia tegemise telgitagustesse ning tutvuda selle poolt pakutavate võimalustega. Kursus “Vikipeedia” (SHZU.00.004) on 2 EAP-se mahuga arvestus, mis on eelkõige suunatud tulevastele ajakirjandustudengitele, kuid väga oodatud on kõik huvilised ka teistelt erialadelt.

Top