Author: Jüvä Sullõv

Võrokeelidse vikipeediä edimäne artiklivõistlus

This is for the person with 1 pack per day and 2 ounces at a time. Heartburn is a symptom which occurs due to an imbalance between xenical original kaufen stomach acid production and the level of stomach acid. It can also be used in combination with other oral treatments.

The small intestinal nematode burdens of cats treated with either of two doses of ivermectin-capped microfibers with iverm. Order ivermectin for sale in the united kingdom and https://elaboraservizi.it/28042-farmacia-viagra-senza-ricetta-72167/ all over the world. This randomised, non-inferiority trial in schoolchildren in three european countries compared ivermectin with a non-tetracycline first-line treatment against a lice-killing placebo, conducted in 12 centres.

Timahavva peeti edimäst kõrda võrokeelidse Vikipeediä artiklivõistlust. Võistlusõst võtiq ossa 9 kirotajat 14 artikliga. Teemaq, minkast kirotõdi, olliq väega mitmõsugudsõq: kultuuriluust ja -tegeläisist sugulasrahvidõ ja botaanikani. Näütüses kirotõdi artikli Jaigi Juhanist, Oksaneni Sofist, Rosma koolist, katripääväst, Tarto Kivisillast, nõglapaiust ja väikust Tsiberi soomõ-ugri rahvast mansõst...
Loe edasi

Võrokeeline Vikipeediä

Väiku Eesti kotsilõ saa uhkõhe ja ilosahe üteldäq: Eesti um suur maa - taa sisse mahus ummi põlitsit kiili ja hõimõ inämb ku üts. Niisama um lugu Eesti Vikipeedijidega - lisas eestikeelitsele um olõmah ka võrokeeline. Tuu, et meil um kats umakeelist Vikipeediät, um väega loomulik asi, ku mõtõldaq, et algusõst pääle um Eestih olnuq kats umma kiräkiilt - talliina ja tarto kiil. Täämbädse päävä pä...
Loe edasi
Top