Koostöölepe Muinsuskaitseametiga

Posted on

20. aprillil 2011 sõlmisid MTÜ Wikimedia Eesti ja Muinsuskaitseamet koostöölepingu, mille sisuks on lühemas perspektiivis koostöö fotovõistluse “Kultuurimälestised Vikipeediasse” korraldamisel ja pikemas perspektiivis koostöö kultuurimälestiste andmete kajastamisel. Pikema perspektiivi tegevuse mõningaid tulemusi on juba ka silmaga näha. Vikipeedias on juba ammu kultuurimälestiste artiklite juures lingid mälestiste riikliku registri vastavate kirjete juurde. Nüüd sai võimalikuks ka vastassuunaline liiklus: registris on Vikipeedia artikli linkidega varustatud kõik 137 mälestist, mille kohta Vikipeedias artikkel on. Loodetavasti tekib Vikipeediasse neid artikleid järjest juurde ning siis saab ka lisada uusi kahesuunalisi linke. Näide mälestise kirjest registris, kus “Meedia” all on link Vikipeediale.

I have taken oral antibiotics and am on a topical antibiotic. Metronidazole or tinidazole is an aromatic compound known to be kamagra sildenafil 50mg Arcot an antibacterial agent. The most common side effects that are usually reported are headaches and flushes.

I have tried a few products from rubicon, and they are very good quality. It is available in Xindian cialis viagra farmacia the form of oral tablets, oral liquid, oral capsule, transdermal patch, and vaginal rings. You may ask your doctor about the following risks of not taking these drugs.

Top