Koostöölepe Muinsuskaitseametiga

Posted on

20. aprillil 2011 sõlmisid MTÜ Wikimedia Eesti ja Muinsuskaitseamet koostöölepingu, mille sisuks on lühemas perspektiivis koostöö fotovõistluse “Kultuurimälestised Vikipeediasse” korraldamisel ja pikemas perspektiivis koostöö kultuurimälestiste andmete kajastamisel. Pikema perspektiivi tegevuse mõningaid tulemusi on juba ka silmaga näha. Vikipeedias on juba ammu kultuurimälestiste artiklite juures lingid mälestiste riikliku registri vastavate kirjete juurde. Nüüd sai võimalikuks ka vastassuunaline liiklus: registris on Vikipeedia artikli linkidega varustatud kõik 137 mälestist, mille kohta Vikipeedias artikkel on. Loodetavasti tekib Vikipeediasse neid artikleid järjest juurde ning siis saab ka lisada uusi kahesuunalisi linke. Näide mälestise kirjest registris, kus “Meedia” all on link Vikipeediale.

Top