Ukraina teekond panoraamivabaduse poole

Posted on

Wikimedia Ukraina ja Ukraina vikipedistid on taotlenud panoraamivabaduse kehtestamist Ukrainas ning selle saavutamise nimel töötanud juba 2014. aastast. Praeguseks on nende eelnõu panoraamivabaduse kehtestamiseks jõudnud Ukraina Ülemraadasse. Eelnõu menetlemine Ülemraadas ei edene praegusel kiirete muudatuste ajal väga kiiresti, samas on äsja valitsusjuhiks saanud endine ülemraada esimees Volodõmõr Groisman lülitanud ukrainakeelse Vikipeedia toetamise oma kriisiplaani. Palusime Wikimedia Ukrainal kirjutada ülevaate oma tegevustest, mida järgnevalt lugeda pakumegi.

The safety and efficacy of topical ivermectin (vectren(®) 5%, bayer [formerly merck], unna, auckland, new zealand) was evaluated for the control of ear mites (dermanyssus gallinae) in the north-eastern australian community of moreton bay. A: the only thing that i can recommend is to take a little bit of time to think about your health and to have a little bit of relaxation time to make your body Hennaya produce more cortisol. In the u.s., dalbavancin is sold under the brand name dalvance®.

We also ask you to consider this material has an inherent risk of inaccuracy, including but. Take doxycap with food, preferably doxycyclin online bestellen before bed and do not take if you have fever, stomach cramps or any condition that makes you feeling sick. How a person can help, and arimidex fast delivery for sale in australia a person.

*****

wmua_freepanorama_campaign_kyiv_08
Kostiantin Skritutski loodud “Väike prints” Kiievis, Peizažnaja alleel. Plakat ütleb: “Pildistage minu asteroidi. Mind ei tohi.”

 

“Panoraamivabadus puudub” on üks populaarsemaid põhjendusi, miks Ukrainas tehtud pilte Wikimedia Commonsist kustutatakse. Aeg-ajalt puutub enamik vikipediste selle probleemiga kokku, kuid laiem avalikkus ei tea sellest midagi. Oleksime võinud üritada selgitada vajadust panoraamivabaduse järele võimalikult paljudele inimestele või ka kõrgetele ametnikele, kuid kui tahta seadust muuta, tuleb anda kõik parlamendiliikmete kätesse ning paluda neil seaduseelnõu poolt hääletada. Seepärast asusime tegutsema järgnevalt.

Samm #1: Seaduseelnõu kavand

2014. aasta sügisel valmistas Dmõtro Govor (kasutaja:Dgho), advokaat, omanimelise büroo juht ja Wikimedia Ukraina liige ette seadusemuudatuse eelnõu Ukraina autoriõiguse ja sellega seotud õiguste seaduse kohta. Teksti loomise juures abistasid ka teised ühingu liikmed.

Parandusettepanek soovitab lisada seaduse 21. paragrahvile lõigu, milles on loetletud autorikaitse all olevate teoste vabaks kasutuseks lubatud erandid. Ettepanek lisab sellele nimekirjale panoraamivabaduse, mis on defineeritud kui “avalikus ruumis ja üldsusele ligipääsetavates paikades (välja arvatud näitustel ja muuseumide ekspositsioonides) asuvate visuaal- ja tarbekunstiteoste, arhitektuuri- ja maastikuarhitektuuri ning aiakunsti teoste reprodutseerimine mis tahes vahenditega (välja arvatud mehaaniline kontaktkopeerimine) ning kujutiste, videote jt seesuguste teoste kasutamine”.

Samm #2: Parandusettepaneku esitamine

Üks Ternopili vikipedist tundis kohalikku parlamendisaadikut Tarass Jurõki ning veenis teda osalema #freepanorama kampaanias, et eelnõu raadasse aidata. Tarass Jurõk esitas eelnõu Ukraina Ülemraadale 29. detsembril 2014. Eelnõu sai numbri 1677. Eelnõu tekst suunati läbivaatamiseks nelja Ülemraada komiteesse, ekspertide nõukogusse, mis töötavad eri valdkondade seadusloomega. Selle eelnõuga tegelevad teadus- ja hariduskomitee, eelarvekomitee, organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastu võitlemise komitee ja eurointegratsiooni komitee. Muide, organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastu võitlemise komitee oli esimene, kes ettepaneku kohta otsuse tegi – ning see otsus oli positiivne.

Samm #3: Teadlikkuse tõstmine

Kui muudatusettepanek oli komiteedele arutamiseks antud, alustas WMUA teavituskampaaniat.

Loodi infoleht internetis levitamiseks, samuti avati kolmekeelne veebileht, kus on info probleemi olemuse kohta ja petitsioon, millele saab anda allkirja panoraamivabaduse seaduse toetuseks. Ukrainakeelsesse Vikipeediasse pandi üles banner lingiga veebilehele ja üleskutsega toetust avaldada. See oli kolmas poliitiline banner ukrainakeelses Vikipeedias. Kaks varasemat olid seaduste vastu, mis ohustasid sõnavabadust Ukrainas. Eraldi postitused ilmusid Ukraina WLMi blogis ja fotoalbumites, et kõnetada põhilist sihtgruppi – fotograafe, sest just nemad on pidanud kannatama, kuna nende võistlustöid panoraamivabaduse puudumise tõttu sageli Commonsist kustutatakse.

Samm #4: Kõnelused spetsialistidega

Kõnelesime spetsialistidega, et teha selgeks, kes on Ukrainas panoraamivabaduse kehtestamise poolt, kes vastu. 26. märtsil 2015 korraldasime ümarlaua, et arutada panoraamivabaduse teemalist seaduseparandust nr 1677. Riikliku intellektuaalse omandi teenistuse (SIPS) esindaja, autoriõiguse ja naabrusõiguste valdkonna peaspetsialist Oleksi Ardanov teatas, et SIPS on välja töötanud seaduseelnõu, mille eesmärk on Ukraina seaduste kohandamine EL-i seadustega ning see eelnõu näeb ühtlasi ette panoraamivabaduse teema käsitlemist. Kuid selles dokumendis on panoraamivabadus ette nähtud märksa kitsama mõjuulatusega ning lubatud on üksnes mitteäriline kasutus ja ainult juhtudel, kui autorikaitse all olev teos ei  ole kujutise põhimotiiv (de minimis-erand). Ümarlaua tulemusena otsustasid osavõtjad jätkata avalike aruteludega SIPSi eelnõu üle.

Samm #5: Uudised panoraamivabaduse ohustamisest Euroopa Liidus

Kui Euroopa Parlamendi liikme Jean-Marie Cavada parandusettepanek Julia Reda autoriõiguse teemalisele raportile seadis ohtu panoraamivabaduse kogu Euroopa Liidus, jõudis see ka Ukraina uudistesse. Kui parandusettepanek tagasi lükati, avaldasime blogipostituse pealkirjaga “Panoraamivabadus ELis päästeti, kas Ukraina kavatseb selle kehtestada?” Kahjuks jäi meediakajastus napiks.

Samm #6: E-petitsioon presidendile

Lisaks muudele pingutustele seada Ukrainas sisse e-valitsus võimaldab petitsioonileht  üksikisikutel ja gruppidel interneti kaudu presidendile petitsioone esitada. Seaduse kohaselt peab nõutava allkirjade hulga kokkusaamise korral asjakohane valitsusorgan 10 päeva jooksul vastama kas selge tegevusplaaniga probleemi lahendamiseks või esitama hästi põhjendatud keeldumise. 2015. aasta augusti lõpus esitas Wikipedia  administraator Maksim Pidlisnjuk Ukraina presidendile petitsiooni. Ukraina Vikipeediasse pandi bänner petitsiooni toetuseks. Kahjuks oli petitsioonikeskkond siis veel väga uus, nii kannatas meie petitsioon tehniliste tõrgete tõttu süsteemis ja selle tõttu, et süsteem ise tõmbas rohkem tähelepanu kui meie petitsioon. Nii ei osutunud petitsioon kuigi edukaks, kogudes vaid 6622 allkirja 25 000 vajalikust.

Samm #7: veel ühe parlamendiliikme kaasamine

2015. aasta lõpus alustasime koostööd Tarass Kreminiga, kes on Mõkolajivi ülikooli professor ja parlamendiliige peaministriparteist, seega oli meil väga hea meel avastada, et meil on ühiseid huve. Ühelt poolt oli hr Kremin huvitunud Vikipeediast veel enne parlamendiliikmeks saamist, soovides käivitada Vikipeedia haridusprogrammi oma koduülikoolis. Teiselt poolt veensime teda ühinema meie panoraamivabaduse kampaaniaga ning ta oli üks meie seaduseelnõu kaasautoreid Teadus- ja hariduskomitee liikmena; just see on kõige tähtsam komitee, mis peab meie eelnõu läbi töötama.

Samm #8: Ülemraada komitee istung

3. veeburaril 2016 otsustas Ülemraada teadus- ja hariduskomitee soovitada parlamendil võtta menetlusse panoraamivabaduse seaduseelnõu nr 1677 29. detsembrist 2014.

Edasised sammud: seaduse läbisurumine Ülemraadas

Edu saavutamiseks on ülioluline, et parlamendisaadikud mõistaksid panoraamivabaduse tähtsust ja hääletaksid seaduse vastuvõtmise poolt. Seaduse läbiminek võib võtta kuni kolm hääletamisvooru. Need viimased sammud panoraamivabaduseni on väga rasked, sest teadlikkuse tõstmine parlamendisaadikute hulgas ei ole kerge ülesanne. Loodetavasti me saame hakkama!

P.S. Hiljuti algatas Wikimedia Ukraina Facebookis kampaania, millega ühinejad näitavad oma toetust panoraamivabaduse seadustamisele, postitades pildi iseendast viimastel aastakümnetel ehitatud arhitektuuriteose taustal koos plakatiga, millel on kiri “Свобода панорами #1677”.

*****

Ukraina vikipedistide ülevaate nende panoraamivabaduse kampaaniast tõlkis inglise keelest Eva Lepik. WMEE soovib oma Ukraina sõpradele jõudu!

 

 

Top