Üldkoosolek 2011

Posted on

9. juulil pidas MTÜ Viinistus suvist üldkoosolekut. Selle auks muutus suvepäevaliste seltskond hulga suuremaks. Kohal oli 15 liiget, lisaks paar mitteliikmest vikipedisti, keda ka ära ei aetud. Esmalt otsustati nautida ilma ja arutada asju lageda taeva all sadamas. Kuna seltskonnas oli uusi inimesi, siis peeti ka tutvustusring. Edasi läks jutt juba tõsisematele teemadele. Arutati MTÜ tegevust, suhet MTÜ ja Vikipeedia vahel, Vikipeedia edendamise võimalusi ja muud. Üksikud vihmapiisad vestlust ei katkestanud, aga kui juba rohkem sadama hakkas, pöörduti tuppa.  Loeti ette MTÜ möödunud aasta tegevusaruanne, mlle peale kulus üsna hulk aega. Siis võeti ette juhatuse ja revisjonikomisjoni küsimus. Kandidaadid esitasid oma platvormid ja pärast ajutist segadust ja peataolekut suutis liikmeskond jõuda otsusele. Järgneval aastal jätkavad ametis Ivo ja Teele, uueks liikmeks valiti Raul Veede, kes revidendi vastutusrikka töö edasi andis. Üldkoosoleku ühine arvamus oli jätkuvalt, et juhatuse esimeest meie MTÜ ei vaja. Järgnevalt tõstatati MTÜ strateegia, õigemini selle puudumise probleem. Moodustati esialgne huvilistest koosnev töörühm, kelle koostöös saab loodetavasti varsti meie tegevus õiges suunas ja uue hooga minema hakata. Otsustati, et see töörühm töötab ka järgmise aasta tegevuskava kallal. Koosolekul ajal sai ka tutvuda erinevate maade Vikipeediat puudutavate trükistega ja maitsta Ukraina komme. Vahepeal tuli meid tervitama Viinistu külaseltsi esimees, kellele sai antud Vikipeedia logoga kruus ja peotäis Vikipeedia pastakaid ning kes omalt poolt kinkis kohalikest materjalidest taiese – kalavõrku mähitud huvitava kivi, kenasti Viinistu nimega varustet. Tänatud sai ka Viinistu külavanemat, kes muuhulgas oli kõrtsmikuna eelmisel õhtul maitsvat kalapraadi pakkunud. Pärast ametliku osa lõppu sumiseti edasi, aga järsku hakkas kõigil kiire. Lepiti kokku veel lähituleviku kokkusaamised ja läinud igaüks oligi.

This drug may cause permanent erectile dysfunction. Hän kertoo törmänneensä http://redecam.com/36734-differenza-tra-sildenafil-sandoz-generico-e-viagra-10741/ nopeasti ja kärähtäneensä koko yksityisyydessä, ja joskus hän ei ollut varma, mikä on tässä tapauksessa mietittävä. One day i got a notice from the health department that i have to take my tablets for.

Prednisolone eye drops are the only prescription eyewear that are fda-approved for use by people who have dry eye syndrome (sjogren's syndrome). For those who are still https://routertables.net/83756-metformin-63733/ not sure about the drug and how it can be effective, there is no better time to do it. This antibiotic is a beta-lactamase inhibitor and acts by interfering with the action of the enzyme ampicillin.

Top